LABORATORUL FOOD & FEED DIAGNOSTIC

DESPRE LABORATOR

Laboratorul privat de analize și încercări pentru controlul produselor și subproduselor de origine vegetală, animală, hrana pentru animale, teste sanitație suprafețe, etc.

Laboratorul este acreditat de Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări (Certificatul de acreditare nr. LÎ-105 din 18.03.2016).

Informațiile referitor la metodele incluse în domeniul de acreditare pot fi accesate pe site-ul www.acreditare.md 

Laboratorul nostru este dotat cu echipamente şi seturi de reagenţi de ultima generaţie, care corespund  cerinţelor de calitate şi standardelor europene în vigoare.

Echipa noastră este formata din specialiști calificați – chimiști și biologi, care întotdeauna sunt gata să vă ofere consultanță și asistență în alegerea serviciilor de care aveți nevoie.

Politica laboratorului este proiectată pentru a atinge și a menține cele mai înalte standarde referitoare la calitatea  încercărilor efectuate. Asigurarea calității serviciilor prestate este efectuată prin utilizarea materialelor de referință certificate și participarea la încercări de competență la nivel internațional .

Serviciile prestate de laboratorul nostru se caracterizează prin înaltă operativitate – garantăm transmiterea rezultatelor complete ale analizelor în termen util.

EFECTUĂM URMĂTOARELE ANALIZE

null

Identificarea și cuantificarea substanțelor, inclusiv derivații și metaboliții acestora, care în mod natural, nu se găsesc în produse de origine animală și vegetală. În cazul depășirii limitelor maxime admisibile pot constitui un factor de risc pentru sănătatea publică.

ANALIZE REZIDUURI ȘI CONTAMINANȚI

Micotoxine

Micotoxinele sunt metaboliți toxici, produși de mucegaiuri. Acestea pot avea efecte grave acute și cronice asupra sănătății oamenilor, precum și a animalelor. Prin urmare, determinarea micotoxinelor în produse alimentare și hrană pentru animale este necesară, și adesea, impusă de legislație.

Laboratorul nostru efectuează următoarele analize (prin metoda ELISA):

Cod Denumirea indicilor Obiectul testării Tarife, lei *
MCH01 Zearalenona Cereale și hrană pentru animale  705
MCH02 Fumonisina Cereale și hrană pentru animale  705
MCH03 Deoxinivalenol (DON) Cereale, malț și hrană pentru animale  705

* În dependență de numărul de probe prezentate pentru 1 testare, prețul la determinarea micotoxinelor poate fi negociat conform planului tarifar.

Alergeni

Alergeni alimentari sunt substanțe care se găsesc în alimentele pe care le consumam în mod curent, dar care pot provoca o reacție alergică a organismului. Conform studiilor efectuate de Organizația Mondială a Sănătății, aproximativ 2-4% din adulți și 6-8% din copii suferă de alergii alimentare. Alergia este o reacție a sistemului imunitar, atunci când organismul uman recunoaște într-o manieră greșită o proteină inofensivă, prezentă în unele alimente și începe să producă anticorpi ca să o contracareze.

În același timp, o altă manifestare a reacției organismului uman la unele produse alimentare este intoleranță alimentară, determinată de un defect la nivel metabolic fără a fi implicat și sistemul imunitar al organismului. În cele mai multe cazuri, organismul uman nu poate digera un anumit aliment sau un grup de alimente.

Laboratorul nostru efectuează următoarele analize pentru determinarea alergenilor (prin metoda ELISA):

Cod Denumirea indicilor Obiectul testării Tarife, lei 
APA01 Gluten Produse alimentare declarate non-gluten  825
APA02 Proteine de lapte Produse alimentare  825
APA03 Proteine de ouă Produse alimentare  825

Antibiotice

Antibioticile sunt metaboliții naturali, formați din ciuperci sau bacterii – produși ai biotehnologiei moderne și sintezei chimice. Reziduurile de antibiotice sunt rămășițele substanțelor, folosite în mod intenționat în timpul producției de alimente. Acestea includ medicamente de uz veterinar și pesticide. Pentru a proteja consumatorii, în numeroase țări au fost stabilite limitele maxime ale reziduurilor și programe de monitorizare a acestora.

Laboratorul nostru efectuează următoarele analize (prin metoda ELISA):

Cod Denumirea indicilor Obiectul testării Tarife, lei
AbA01/Rb  Cloramfenicol Miere de albini şi alte  720
AbA02/Rb Tetraciclin Miere de albini şi alte  720
AbA03/Kw Sulfonamide Miere de albini şi alte  800
AbA04/Rb Streptomicin Miere de albini şi alte  720
AbA05/Rb Nitrofuran (AOZ) Miere de albini şi alte  800
AbA06/Kw Nitrofuran (AMOZ) Miere de albini şi alte  850
AbA07/Kw Nitrofuran (AHD) Miere de albini şi alte  850
AbA08/Kw Nitrofuran (SEM) Miere de albini şi alte  850
AbA09/Kw Nitroimidazol Miere de albini şi alte  800
AbA10/Kw Tilosin Miere de albini şi alte  720
AbA10/EP Tilosin Miere de albini, carne, ouă  1000
AbA11/Kw Chinoloni Carne, ouă  850
AbA12/Kw Fluorchinoloni Miere de albini  850
AbA13/EP Eritromicin Carne, ouă  850
AbA13/Kw Eritromicin Miere de albini  850

În dependență de volumul de testări solicitate, prețul pentru serviciile prestate poate fi negociat și stabilit prin condiții contractuale.

null

Analize fizico-chimice confirmă corespunderea produsului testat cu parametrii fizico-chimici specifici acestui produs de origine animală sau vegetală.

ANALIZE FIZICO-CHIMICE

Miere

În proces de implementare…

Alte

În proces de implementare…

CONTACTE

  • Departament Food & Feed Diagnostic
  • 022 811 183
  • str. Gh. Asachi, 42
  • office@imunotehnomed.md
preloader