LABORATORUL FOOD & FEED DIAGNOSTIC

DESPRE LABORATOR

Laboratorul privat prestator de servicii privind controlul produselor și subproduselor de origine vegetală, animală, hrana pentru animale, teste sanitație suprafețe, etc.

Laboratorul este acreditat de Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018. Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări (Certificatul de acreditare nr. LÎ-105 din 18.03.2016).

Informațiile referitor la metodele incluse în domeniul de acreditare pot fi accesate pe site-ul www.acreditare.md 

Laboratorul nostru este dotat cu echipamente şi seturi de reagenţi de ultima generaţie, care corespund  cerinţelor de calitate şi standardelor europene în vigoare.

Echipa noastră este formata din specialiști calificați – chimiști și biologi, care întotdeauna sunt gata să vă ofere consultanță și asistență în alegerea serviciilor de care aveți nevoie.

Politica laboratorului este proiectată pentru a atinge și a menține cele mai înalte standarde referitoare la calitatea  încercărilor efectuate. Asigurarea calității serviciilor prestate este efectuată prin utilizarea materialelor de referință certificate și participarea la încercări de competență la nivel internațional .

Serviciile prestate de laboratorul nostru se caracterizează prin înaltă operativitate – garantăm transmiterea rezultatelor complete ale analizelor în termen util.

EFECTUĂM URMĂTOARELE ANALIZE

null

Identificarea și cuantificarea substanțelor, inclusiv derivații și metaboliții acestora, care în mod natural, nu se găsesc în produse de origine animală și vegetală. În cazul depășirii limitelor maxime admisibile pot constitui un factor de risc pentru sănătatea publică.

ANALIZE REZIDUURI ȘI CONTAMINANȚI

Micotoxine

Micotoxinele sunt metaboliți toxici, produși de mucegaiuri. Acestea pot avea efecte grave acute și cronice asupra sănătății oamenilor, precum și a animalelor. Prin urmare, determinarea micotoxinelor în produse alimentare și hrană pentru animale este necesară, și se reglementează de legislație.

Laboratorul nostru efectuează următoarele analize (prin metoda ELISA):


Cod Denumirea indicilor Obiectul testării
MCH01 Zearalenona Cereale și produse de prelucrarea acestora, hrană pentru animale
MCH02 Fumonisina Cereale și hrană pentru animale
MCH03 Deoxinivalenol (DON) Cereale, malț și hrană pentru animale

* Pentru mai multe informații despre serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați – 022 811 154 tatiana.trili@imunotehnomed.md.

Alergeni

Alergeni alimentari sunt substanțe care se găsesc în alimentele pe care le consumam în mod curent, dar care pot provoca o reacție alergică a organismului. Conform studiilor efectuate de Organizația Mondială a Sănătății, aproximativ 2-4% din adulți și 6-8% din copii suferă de alergii alimentare. Alergia este o reacție a sistemului imunitar, atunci când organismul uman recunoaște într-o manieră greșită o proteină inofensivă, prezentă în unele alimente și începe să producă anticorpi ca să o contracareze.

În același timp, o altă manifestare a reacției organismului uman la unele produse alimentare este intoleranță alimentară, determinată de un defect la nivel metabolic fără a fi implicat și sistemul imunitar al organismului. În cele mai multe cazuri, organismul uman nu poate digera un anumit aliment sau un grup de alimente.

Pentru a proteja persoanele alergice de consumul nedorit de alergeni, a fost adoptat Regulamentul UE 1169/2011 privind etichetarea alimentelor, care a intrat în vigoare în decembrie 2014. Acest regulament UE este transpus la nivelul național prin Legea 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Conform reglementării date producătorii de alimente se angajează să eticheteze ingredientele care pot provoca alergii sau intoleranțe (Anexa 1).

Laboratorul nostru efectuează următoarele analize privind determinarea alergenilor (prin metoda ELISA):

Cod Denumirea indicilor Obiectul testării
APA01 Gluten Produse alimentare inclusiv declarate non-gluten
APA02 Proteine din lapte Produse alimentare
APA03 Proteine din ouă Produse alimentare
APA04 Proteine din soia Produse alimentare
APA05 Arahide/proteine din arahide Produse alimentare
APA06 Muștar Produse alimentare
APA07 Alune de pădure Produse alimentare
АРА08 Histamine Pește și produse din pește, brânzeturi

* Pentru mai multe informații despre serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați – 022 811 154 tatiana.trili@imunotehnomed.md.

Antibiotice

1. Antibioticile alcătuiesc o clasă de medicamente, produse de microorganisme sau obținute pe cale sintetică sau semisintetică, utilizate în tratamentul și în profilaxia infecțiilor bacteriene de diverse tipuri în medicina umană și veterinară. Reziduurile de antibiotice sunt rămășițele substanțelor, folosite în mod intenționat în timpul producției de alimente de origine animală precum laptele, ouăle sau carnea ce reprezintă un risc potențial pentru sănătatea consumatorului în cazul nerespectării modului de utilizare.
Datorită proprietăților potențial cancerigene și toxice ale reziduurilor de antibiotice și potențialul lor alergic, consumul de alimente contaminate stabilește un risc direct pentru sănătatea publică. În plus, utilizarea inadecvată a antibioticelor în creșterea animalelor și producția de alimente promovează rezistența la mai multe medicamente a bacteriilor patogene pentru antibioticele utilizate în medicina umană. Reziduurile de antibiotice prezintă un risc pentru siguranța procesului de producție și, în consecință, și un risc economic, deoarece inhibă procesele de producție biotehnologice care implică microorganisme precum culturile starter în industria lactatelor.
Din motive de protecție a consumatorilor, multe țări au stabilit limite maxime de reziduuri (LMR) pentru substanțele active farmacologic și monitorizează conformitatea în programele de supraveghere (Directiva 96/23/CE; Regulamentul (CE) 470/2009 și 37/2010; Decizia 2003/181/CE ).

Laboratorul nostru efectuează următoarele analize (prin metoda ELISA și screening microbiologic prin Premi Teste):

Cod Denumirea indicilor Obiectul testării
AbA01/Rb  Cloramfenicol Miere de albini şi alte
AbA02/Rb Tetraciclin Miere de albini şi alte
AbA03/Kw Sulfonamide Miere de albini şi alte
AbA04/Rb Streptomicin Miere de albini şi alte
AbA05/Rb Nitrofuran (AOZ) Miere de albini şi alte
AbA06/Kw Nitrofuran (AMOZ) Miere de albini şi alte
AbA07/Kw Nitrofuran (AHD) Miere de albini şi alte
AbA08/Kw Nitrofuran (SEM) Miere de albini şi alte
AbA09/Kw Nitroimidazol Miere de albini şi alte
AbA10 Tilozina Miere, țesut, ouă
AbA11 FQNS/ Fluorchinoloni Miere, țesut, lapte
AbA12 Eritromicină Miere, țesut, lapte
AbA13/EP Oxitetrociclina Miere de albini
AbA14 Neomicina Țesut, lapte, ouă
AbA15 Gentamicina Țesut, lapte
AbSC01 Premi Teste Țesut, ouă, furaje

* Pentru mai multe informații despre serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați – 022 811 154 tatiana.trili@imunotehnomed.md.

null

Analize fizico-chimice confirmă corespunderea produsului testat cu parametrii fizico-chimici specifici acestui produs de origine animală sau vegetală.

ANALIZE FIZICO-CHIMICE

Miere

În proces de implementare…

Alte

În proces de implementare…

CONTACTE

  • Departament Food & Feed Diagnostic
  • 022 811 154
  • str. Gh. Asachi, 42
  • office@imunotehnomed.md
preloader